Blogia

espanuri

ხაბაზი-panadero(a)
ხავერდი- terciopelo
ხავერდოვანი- de terciopelo, aterciopelado(a)
ხავსი- musgo
ხავსით დაფარვა/ ხავსის მოკიდება cubrirse de musgo
ხავსიანი- musgoso(a), cubierto de musgo
ხავსმოკიდებული- იხ. xavsiani
ხაზვა- (დახაზვა) dibujar, trazar
(სასწ. საგანი) dibujo técnico
ხაზი- línea
სატელეფონო ხაზი línea de teléfomno/ telefónica
ხაზის გასმა subrayar (გადატ., acentua, hacer hincapié,poner acento, énfasis
ხაზინა- las arcas
ხაზინადარი- tesorero(a)
ხათაბალა- ლíო, ფოლლóნ
თავის ხათაბალაში გაბმა მეტერსე/ ვერსე ენვუელტო ენ უნ ლíო
ხათრი- რესპეტო, ესტიმა, აპრეციო
მისდამი არანაირი ხათრი არ გააჩნია Nო ლე გუარდა ნინგúნ რესპეტო
ხათრის ვერ გატეხვა
ხალათი- (ექიმის) ბატა
(აბაზანის) ალბორნოზ
ხალვა- ტურრóნ ჰეცჰო ა ბასე დე ნუეცეს, აზúცარ ყ აცეიტე
ხალვათი- ჰოლგადო(ა); ესპაციოსო(ა)
ხალი- ლუნარ
ხალისი- განას
ხალისის დაკარგვა/ წართმევა ქუიტარსე ლას განას (ა უნო)
სიცოცხლის ხალისი დამიბრუნდა Hე ვუელტო ა ტენერ ლას განას დე ვივირ
მისი ნახვის არც დრო და არც ხალისი მაქვს Nო ტენგო ნი ტიმპო ნი განას დე ვერლე
ხალისობა- დივერტირსე, პასარსელო ბიენ
ხალიჩა- ალფომბრა
პატარა ხალიჩა (ფიანდაზი) ალფომრილლა
ხალიჩით მოფენა, მოგება ემოქუეტარ, ალფომბრარ
ხალხი- გენტე
ხალხმრავალი- (ქუჩა) ცონცურრიდო(ა), ტრანსიტადო(ა)
ხალხმრავლობა-
ხალხური- პოპულარ, ფოლცლóრიცო(ა)
ხალხური თქმულება უნ დიცჰო პოპულარ
ხამანწკა- ოსტრა
ხამი- ცოდიციოსო(ა), ავარიციოსო(ა); (სერ უნ) ცულო ვეო ცულო ქუიერო (ჩოლ.)
ხამუში- ცჰოცარ, ეხტრაñარ, სორპრენდერ; ირრიტარ
ხამხამი- (თვალების) პარპადეარ; პარპადეო
ხან- აჰორა სí აჰორა ნო
ხან შენ ხან მე ა ვეცეს ტუ ყ ლას ოტრას ყო
ხანა- éპოცა; ედად; ერა
ქვის ხანა Eდად Mედია
ხანგამოშვებით- დე ვეზ ენ ცუანდო, ცადა ცუანდო
ხანგრძლივი- დურადერო(ა), ლარგო
ხანგრძლიობა- დურაციóნ, ლონგიტუდ
ცხოვრების ხანგრძლიობა ლონგეტივიდად
ხანდაზმული- ანციანო(ა), დე ედად ავანცადა
ხანდაზმულობა- სენეცტუდ, ლონგეტივიდად
ხანდახან- ა ვეცეს
ხანი- éპოცა
რა ხანია არ მინახიხარ ელ ტიემპო ქუე ლლევო სინ ვერტე, ჰაცე მუცჰო ქუე ნო ტე ვეო
ხანმოკლე-
ხანძარი- ინცენდიო, ფუეგო (ჩოლ.)
ხანძრის ჩაქრობა აპაგარ, ეხტინგუირ ელ ინცენდიო
ხანძრის გაჩენა/ გამოწვევა პროდუცირსე/ პროვოცარ უნ ინცენდიო
ხანძარ საწინააღმდეგო ანტი ინცენდიოს
ხანჯალი- დაგა
ხაო- პელო, პელუსა
ხაპვა (ამოხაპვა)- საცარ ალგო ( ცონ ლა მანო, უნა ცუცჰარა)
ხარაბუზა-
ხარაზი- ზაპატერო(ა)
ხარაჩო- ანდამიო(ს)
ხარახურა- ცაცჰივაცჰე, ცაცჰარრო, ტრასტო
ხარბად- ცონ ავიდეზ
ხარბი-
ხარი- ტორო
ხარების ჭიდილი ცორრიდა დე ტოროს
ხარვეზი- (ზადი) დეფეცტო; ფალლო; ინციდენცია
ხარვეზის აღმოფხვრა, გამოსწორება სუბსანარ ლა ინციდენცია
ხარისხი- ცალიდად; რესოლუციóნ
დაბალი/ მაღალი ხარისხის დე ბაჯა/ ალტა ცალიდად
უმაღლესი ხარისხის დე პრიმერა ცალიდად/ ცალიდად სუპერიორ
ხარისხის ნიშნის ტარება ლლევარ ლა მარცა/ ელ სელლო დე ცალიდად
მაღალი ხარისხის გამოსახულება უნა იმაგენ დე ალტა რესოლუციóნ
გრადო
მეორე ხარისხის დამწვრობა ქუემადურა დე სეგუნდო გრადო
ტíტულო, ლიცენციატურა
ხარისხის მინიჭება ოტორგარ უნ ტíტულო, ლიცენციარ
დოქტორის ხარისხი დოცტორადო
ხარკი- ტრიბუტო
ხარკის გადახდა/ დაკისრება (შეწერა) პაგარ/ იმპონერ ტრიბუტო
ხარშვა- ჰერვირ; (მოხარშვა) ცოცერ
ხარხარი- რეირ ა ცარცაჯადას
ხასიათი - ცარáცტერ, გენიო; (განწყობა) ჰუმორ
ხუმრობის ხასიათზე არა ვარ Nო ესტოყ პარა ბრომას
სექსუალური ხასიათის ცონ ცონტენიდო სეხუალ
ავი ხასიათი მალ გენიო
კარგ/ ცუდ ხასიათზე ყოფნა, დადგომა ესტარ , პონერსე დე ბუენ/ მალ ჰუმორ
ხასიათის გაფუჭება პონერსე დე მალ ჰუმორ
ხელი- მანო
ხელის მოკიდება/ ხლება ტოცარ
ხელში ჩავარდნა ცაერ ენ (ლას) მანოს (დე)
ხელის ჩამორთმევა ცჰოცარ, ესტრეცჰარ მანოს (ცონ)
(დახმარების) ხელის გაწვდომა ესტრეცჰარ მანო (დე აყუდა)
ხელის აწევა ლევანტარ ლა მანო
ხელის მოწერა ფირმარ
ხელი ხელს ბანს
ხელების დაბანა ლავარსე ლას მანოს (ლიტ. ფიგ.)
ხელის მოთბობა
ხელქვეითი- ინმედიატო(ა), სუბალტერნო(ა)
ხელყოფა- აპროპიარსე (დე)
ხელყუმბარა- გრანადა (დე პიñა)
ხეობა- ვალლე, დესფილადერო
ხერხემალი- ცოლუმნა ვერტებრალ
ხერხემლის გამრუდება დესვიაციóნ დე ლა ცოლუმნა ვერტებრალ
ხილვა- ვისიóნ
ხილვების ქონა ტენერ ვისიონეს
ხიფათი-
ხიფათს გადაყრა/ თავის ხიფათში ჩაგდება
ხმა- ვოზ
უსამართლობის წინაშე ხმის ამაღლება ლევანტარ ლა ვოზ ცონტრა ლა ინჯუსტიცია
ხმის მიწვდენა ჰაცერ ლლეგარ მი, სუ ეტც. ვოზ/ უნ მენსაჯე
(საარჩევნო) ვოტო
ხმის მიცემა ვოტარ (პორ)
ხმების დათვლა, გადათვლა რეცუენტო დე ვოტოს
ხმოვანი- ვოცალ; (ზედ.) დე ვოზ
ხმოვანი ფოსტა/ შეტყობინება ბუზóნ/ მენსაჯე დე ვოზ
ხუმრობა- broma
უკბილო ხუმრობა una broma de mal gusto/ pesada
ხუმრობით en broma
ხუმრობის გარეშე, ხუმრობა განზე იყოს და bromas aparte
უკბილოდ ხუმრობა gastar(le) una broma pesada, no tener gracia al bromear
ხუმრობას მოეშვი და საქმეზე გადადი Déja de bromas y vete al grano

Fútbol

futbolista, jugador de futbol
portero
porteria
defensa

Colocaciones

Acento
acento fuerte,grave,ligero,leve
perder/quitarse/pegarsele el acento
El acento no se quita/pierde en dos años
Se me ha pegado el acento andaluz
No me puede quitar en acento alemán

Bienvenidos-ketili ikos tkveni visiti

El proposito de esta pagina es llenar la carencia existente de material didactico pare el aprendizaje de la lengua española para los georgianohbalantes. la pagina sera periodicamnete actualizada.
am saitis mizania sheavsos is depitsisti romelists aresebobs kartul enaze molaparake adamianebisatvis espanuri enis Shestsavlisatvis. saiti periodulad iqneba ganaxlebuli